Integrated Securitech AB (GPS Perimeterlarm AB)

Integrated Securitech AB / GPS Perimeterlarm AB erbjuder skräddarsydda säkerhetslösningar för utomhusbevakning, till företag, myndigheter och offentliga miljöer.

Arbetsuppgift: Affärutveckling

Behov

Företaget behövde se över sin verksamhet för att förbättra resultatet genom att satsa på rätt produkter, rätt kunder och målgrupp och rätt marknad.

Resultat

I arbetet med affärsplanen tillsammans med Stratecom togs delar och produkter bort som inte var lönsamma. Man koncentrerade arbetet på vinstgivande kunder, affärsområden, geografi och riktade in samtliga företagets aktiviteter på dessa kunder och kundområden. I arbetet intervjuades samtliga stora kunder och erbjudandet spetsades därefter till efter dessa huvudkunder. Arbetet fortsatte därefter med framtagning av en helt ny hemsida som matchade affärsplanen.

Referens

Vårt samarbete med Stratecom har konkret resulterat i en genomtänkt affärsplan och en representativ hemsida. Eftersom Lena Herman (ägare) är drivande och har en mycket god förmåga att sätta sig in i verksamheten utifrån ett marknadsperspektiv, har samarbetet också gett oss viktiga kundsynpunkter och värdefulla insikter beträffande vårt kundinriktade arbetssätt. – Eric Frånstedt CEO GPS Perimeterlarm