Sweden Broadband Alliance

Sweden Broadband Alliance är en ideel förening för samarbete mellan företag och organisationer verksamma inom bredbandsområdet i Sverige. Syftet är att verka för att sprida kunskap om bredbandsfrågornas betydelse för samhället och dess inverkan på ekonomisk tillväxt. Medlemmar: Microsoft, Cisco, Nortel Networks, etc.

Arbetsuppgift: PR

Behov

Sweden Broadband Alliance behövde få uppmärksamhet i media för att kunna påverka beslutfattare och regering i bredbandsfrågor. Syftet med organisationen är att vara bredbandsindustrins röst till marknaden.

Resultat

På kort tid fick Sweden Broadband Alliance uppmärksamhet i stora artiklar och framsidor i affärspress, branschpress och nyhetskanaler (TV och radio). Målet var även att få möte med ansvarig minister i regeringen, vilket uppfylldes genom Stratecoms arbete. Stratecom (Lena Herman) skrev flera debattartiklar vilka samtliga publicerades i huvudtidningarna, där avsändarna var samtliga vd från medlemsbolagen inom Sweden Broadband Alliance.

Referens

Imponerande arbete! Jag har varit med om pressreleaser tidigare men inte alls fått sådan respons! Du Lena Herman, måste ha ett imponerande kontaktnät och fingertoppskänsla. – Örjan Mattson Styrelseordförande Sweden Broadband Alliance