Peelit, del av Omegapoint

Peelit är ett svenskt konsultföretag inom Säkerhet- och IT-arkitektur, specialiserat på IoT, GDPR, molnbaserad IT samt myndighetssäkring. Kunderna återfinns inom tillverkning, säkerhet, logistik, försvarsindustri samt inom statliga myndigheter och kommuner. Peelit startade sin verksamhet 2007 och ingår i Omegapointkoncernen.

Arbetsuppgifter: Coach till VD, Strategi, Positionering, Kundvård, Medieträning och Public Relations

Peelits positionering på svenska Säkerhetsmarknaden blev en succé

2018 startade samarbetet mellan Peelit och Stratecom. Företagets framgångsfaktorer och en positionering av företaget på den svenska Säkerhetsmarknaden togs fram. När strategier och mål var satta fortsatte arbetet med en presentation av företaget skräddarsydd för media. Företagets VD medietränare för att få ut bästa möjliga resultat av mediearbetet.

Med Stratecoms hjälp blev positioneringen på den svenska Säkerhetsmarknaden och efterföljande mediearbete en succé. Arbetet uppfyllde företagets målbil över förväntan.


Framsida & Krönika, Aktuell Säkerhet, Mars 2021
Skribent Lena Herman
Referens: Fredrik Pihl, VD Peelit – del av Omegapoint

Utmaning: Det är extremt viktigt att företagets positionering blir rätt, då konkurrensen på marknaden inom IT-Säkerhet är stenhård. Många stora Säkerhetsföretag gör gällande att de är experter på IT-säkerhet, när de i själva verket arbetar inom ett annat verksamhetsområde, med fysisk säkerhet och där personalstyrkan består av säkerhetsvakter, varken utbildade eller med erfarenhet av IT-säkerhet. Endast flerårig Akademisk Utbildning från professionellt erkända Universitet inom rätt område är det som gäller för den som ska ge sig in i detta avancerade område. Varken egengjord dagsutbildning eller dagsutbildning från egensnickrade ”Universitet” är seriös marknadsföring. Som kund är det svårt att särskilja seriösa aktörer från andra som har sitt verksamhetsområde någon helt annanstans.

Stratecom anlitades för att snabbt positionera Peelit som en professionell aktör och nå ut till den svenska marknaden med företagets erbjudande, för att maximera Peelits försäljning. Budskapet var att som kund se upp – och välja rätt partner.

Utförande: Stratecom utformade och drev positioneringsarbetet i följande tre steg:

  • I ett första steg togs rätt positionering, rätt framgångsfaktorer och rätt strategi fram.
  • I ett andra steg togs budskapet fram som ska vara den röda tråd som belyser företaget intentioner på den svenska marknaden.
  • I ett tredje steg valdes Rätt och Relevant media ut som matchar bolagets intressen. IT- , IT-säkerhet-Säkerhetssektorn samt media för myndigheter.

Resultat: Positioneringsarbetet samt det påföljande kundvårds- och mediearbetet uppfyllde Peelits målbild över förväntan.

  • Nådde ut till tre utvalda segment: Säkerhet, IT och Myndigheter.
  • Medieuppmärksamhet i form av helsidesartiklar där företaget framhävdes som en professionell aktör på den svenska marknaden.
  • Säkerhetsmässa, deltagande för att få nya och underhålla befintliga samarbetspartners.
  • Marknadsarbete och kundvård för att maximera antalet nöjda kunder
  • Ökad försäljning i form av nya inkommande kunder och samarbetspartners samt merförsäljning hos existerande kunder, genom ett positivt intryck från artiklarna och kundvårdsarbetet.

Läs artiklarna:
Offentliga Affärer: “Utmanar IT- och säkerhetsbranschen”
IT- kanalen: “Cloud Security Alliance tar hjälp av svenska Peelit i utvecklingen av riktlinjer för säker implementation av SAP i molnet”
Offentliga Affärer: “Svenskt företag utvalt av världsaktör”
Aktuell Säkerhet: “Ny guide för säker integrering av affärssystem i molnet”
Säkerhetsbranschen: “Hur kan du skydda ditt företag mot ökande cyberattacker?”

Referens

Lena besitter en unik kompetens och branschförståelse mellan IT och Säkerhet och är en av få som på riktigt förstått våra behov och vision för framtiden. Med sin långa erfarenhet inom marketing, PR och entreprenörskap i kombination med just IT och Säkerhet skapade Lena en struktur och effektivisering i vårt arbete samt gav oss en rejäl vitamininjektion med sitt glada humör och tillrop. Jag ger mina allra varmaste rekommendationer och önskar Lena fortsatt framgång i arbete. – Fredrik Pihl vd Peelit