Strategi & Affärsutveckling

Vissa kunder vill ha förstärkning i att ta fram sin affärsplan. Affärsplanen tar ställning till vilka strategier företaget väljer för olika områden. Den visar också hur företaget ska öka sin försäljning, både genom nya och befintliga kunder, samt genom bearbetning av nya eller befintliga försäljningskanaler. Affärsplanen är körschemat för företaget, dvs hur arbetet ska bedrivas, oavsett om företaget är nystartat eller redan igång.

Andra kunder vill ha hjälp med att ta fram en marknadsplan för deras strategi och positionering. Denna lägger grunden för att exempelvis etablera sig på marknaden, nå ut till ett specifikt marknadssegment eller lansera ett nytt erbjudande eller produkt på marknaden.

Ytterligare en kundgrupp, oftast utan egen marknadsansvarig, behöver kontinuerliga insatser någon/några dagar i veckan, när det gäller deras marknadsföring. Det kan innefatta att ta fram en marknadsplan eller att genomföra och följa upp marknadsaktiviteter. Arbetet kan även innebära praktisk hjälp med olika marknadsföringsprojekt, som återkommande nyhetsbrev, säljmaterial, kundreferenser, kundundersökningar, m.m. Stratecom samarbetar med noga utvalda reklam- och annonsbyråer inom de olika områdena, för att ge sina kunder de bästa priserna och den bästa servicen.

Stratecom Erbjuder

  1. Framtagning av affärsplan
  2. Framtagning av marknadsplan – driva och genomföra marknadsaktiviteterna
  3. Försäljning och affärsutveckling – nykundsförsäljning, befintliga kunder och försäljning genom kanaler
  4. Projektleda och upprätthålla kontakterna med externa och interna resurser
  5. Mäta och följa upp marknads och försäljningsinsatserna