OPAX Saab Technologies

OPAX, ett säkerhetsföretag verksam inom kamerabaserade säkerhetssystem med härstamning från ett 30-årigt forskningsarbete inom försvaret. 2008 köpte SAAB Ventures OPAX och bolaget var ett av SAAB:s tillväxtföretag, inom SAAB:s flygdivision. OPAX kunder återfanns inom företag och anläggningar med behovet att säkra sin verksamhet mot olovligt intrång. Exempel på kunder var flygplatser och kraftstationer, åkerier, omlastningscentraler och skolor. OPAX försäljning skedde genom distributörer och återförsäljare i 17 länder.

Arbetsuppgift: Marketing Director/PR & Communication Director.

  • Marknad: Framtagning av företagets affärsplan, marknadsutveckling, val av strategier.
  • Försäljning: Ansvarig försäljning VIP-kunder, skapande av partnernätverk, affärsallianser.
  • Public Relations: Lansering av “Security as a service” tillsammans med Securitas, AXIS och Milestone, var företagets ansikte utåt och kontaktperson för media.

Behov

Företaget behövde strukturera sin verksamhet och satsa på rätt marknader. Man behövde vässa samarbeten mellan partners och skapa nya affärsallianser för att öka företagets försäljning. Företaget ville även öka sitt värde som bolag genom att synas i media.

Resultat

Opax var vid tillfället helägt dotterbolag till Saab Technology i Linköping, som återfinns inom säkerhetsområdet, och tillhörde Saabs flygdivision. Vissa medieprojekt genomfördes även tillsammans med Saab och Securitas, där Opax ansvarade för upplägg och resultat.

Artiklar
Skydd och säkerhet: Opax sticker upp >>
Skydd och säkerhet: Securitas lanserar nytt koncept >>

Referens

Frode Berg Olsen fd Technical Director Opax, Lars Wilson Country Manager Nordic Milestone