PR & Marknadskommunikation

Effektiv PR gör att företaget får ett försprång i kundernas medvetande och i affärerna.
Effektiv PR leder snabbt till ökad kännedom och långsiktigt till ökade intäkter.

En del kunder vill ha hjälp med att ta fram pressreleaser om affärshändelser, nya produkter eller nöjda kunder sk success stories m.m. Andra vill påverka debatten och vill då ha hjälp med att ta fram debattartiklar i deras namn. Hjälpen kan även innebära att ta fram artiklar sk betalda artiklar i t ex mässtidningar. I arbetet ingår alltid kartläggning av rätt media, införsäljning till rätt personer, såsom Chefsredaktörer och utvalda journalister, lobbying och resultatuppföljning. Resultatet leder snabbt till ökad uppmärksamhet och långsiktigt till ökade intäkter genom snabbare säljprocesser. Resultatet gör att företaget får ett försprång i kundernas medvetande och i affärerna.

Andra kunder, oftast utan egen Pressansvarig, behöver kontinuerlig förstärkning, någon/några dagar i veckan, med deras mediebearbetning. Arbetet innefattar praktisk hjälp som återkommande pressreleaser om affärshändelser, nya produkter, pressreleaser om nöjda kunder m.m. Stratecom har ett stort kontaktnät inom media, både med Chefsredaktörer och ledande journalister, för att kunderna ska få bästa placering och bästa resultat. Stratecoms specialitet inom PR är nischad kommunikation i rätt segment.

Stratecom Erbjuder

  1. Utveckling av kommunikationsplattform – utveckling av budskap, profil och varumärke
  2. Pressreleaser, debattartiklar och kundartiklar
  3. Medieträning
  4. Medieanalys
  5. Samordning av kommunikationsinsatser
  6. Genomförande av informationskampanjer
  7. Rådgivning och operativt genomförande inom opinionsbildning, lobbying och medierelationer
  8. Rådgivning inom finansiell kommunikation och Investor Relations