nLogic Sweden

nLogic Sverige är en systemintegratör med fokus på nätverk, datacenter och säkerhetslösningar. Kunderna återfinns inom Enterprise dvs större företag och myndigheter.

Stratecoms arbetsuppgift: Pressansvarig

Lyckad lansering av nLogic Sweden i svensk media

2020 öppnade nLogic Sweden bolag i Sverige. Med Stratecoms hjälp blev lanseringen en succé. Lanseringen uppfyllde företagets målbil över förväntan.

Utmaning: Det är extremt viktigt att positioneringen och strategin för lanseringen blir rätt, då lanseringen är helt avgör för företagets framgång i ett tidigt stadie.

Stratecom anlitades för att snabbt positionera företaget och nå ut till den svenska marknaden med företagets erbjudande, för att starta upp och maximera första årets försäljning.

Utförande: Stratecom utformade och drev lanseringen i följande tre steg:

  • I ett första steg togs rätt positionering, rätt framgångsfaktorer och rätt strategi fram.
  • I ett andra steg togs budskapet fram som ska vara den röda tråd som belyser företaget intentioner på den svenska marknaden.
  • I ett tredje steg valdes Rätt och Relevant media ut som matchar bolagets intressen. IT- sektorn, Telekom- sektorn samt media för myndigheter.

Resultat: Lanseringen uppfyllde företagets målbild över förväntan.

  • Nådde ut till tre utvalda segment: IT, Telekom och Myndigheter.
  • Medieuppmärksamhet i form av fem helsidesartiklar om lanseringen, där företaget framhävdes som en professionell utmanare på den svenska marknaden.
  • Ökad försäljning i form av nya inkommande potentiella kunder och merförsäljning hos existerande kunder, genom positivt intryck från artiklarna.
  • Flertalet artiklar i följd av lanseringen med lyckade affärer.

Läs lanseringsartiklarna:
ComputerSweden: “Norskt nätverksgäng kliver in i Sverige”
Offentliga Affärer: “Utmanare öppnar bolag i Sverige”
IT- kanalen: “nLogic oppnar bolag i Sverige”
Telekom Idag: “nlogic startar i Sverige: Vi är kompetens-tunga”
Offentliga Affärer: “Nischade IT-företag utestängs”
Intervju med VD för nLogic Sweden

Artiklar om lyckade affärer:
ComputerSweden: “nLogic tar hem gruvligt nätverksuppdrag”
Offentliga Affärer: “nLogic moderniserar LKABs datacenter”
IT-kanalen: “nLogic moderniserar LKABs datacenter”
Aktuell Säkerhet: “nLogic bygger datacenter åt LKAB”
Offentliga Affärer: “Bonnier News väljer AI-uppstickare”