Donet & CareEye

Donet är en distributör av högkvalitativa nätverks- och övervakningsprodukter. DoNet startade sin verksamhet 1996 och täcker både den svenska marknaden och för vissa produkter även den Baltiska regionen.

Arbetsuppgift: PR

Behov

Donet introducerade ett nytt affärsområde inom vården med helt nya kunder. Man behövde snabbt få uppmärksamhet i media för att nå ut till den nya marknaden. Företagets ” vårdsensor”, en säkerhetslösning för vården, ser patienten dygnet runt och larmet går om patienten faller och inte kan ta sig upp.

Resultat

Företagets vårdsensor uppmärksammades direkt i den sektor där företaget letade kunder – samtliga medicinska och kommunala tidningar. I nästa led i tekniktidningar och slutligen i både TV4 och radionyheterna. Alternativet hade varit att företagets säljare varit tvungna att arbeta under lång tid för att uppnå samma eller delar av resultat dvs få uppmärksamhet och sälja till kommuner. Genom uppmärksamheten i media kontaktade kunder och målgrupp varandra och gjorde på eget initiativ kundbesök. Resultatet av arbetet gav snabbt ökade försäljningssiffror.

Referens

Jag kan starkt rekommendera Lena Herman som är en professionell Marknads- och PR-kvinna. Utan hennes nogranna research, paketering och val av rätt budskap, hade vi inte nått ut med vårt budskap till marknaden. – Hannu Magnesten vd Donet och CareEye.

Vid introduktion av ett nytt affärsområde i vår verksamhet ‘Vårdsensorn’ 2016, var det viktigt för oss att snabbt få stor och bred uppmärksamhet. Efter noga övervägande föll vårt val på Stratecom. Lena Herman (ägare) erbjöd en väl genomtänkt och kreativ idé på hur Stratecom skulle hjälpa oss med detta. Samarbetet gav utfall i i flera artiklar i utvald media och har resulterat i reportage i både radio-och TV- nyheterna. Vi har sett ett märkbart resultat i vår försäljning och kan varmt rekommendera Stratecom som partner för att formulera och kanalisera budskap i rätt kanaler till rätt media. – Hannu Magnesten vd Donet och CareEye