Tjänster

Strategi & Affärsutveckling

Affärsplanen tar ställning till vilka strategier företaget väljer för olika områden. Den visar hur företaget ska öka sin försäljning, både genom nya och befintliga kunder samt genom bearbetning av nya eller befintliga försäljningskanaler.
Affärsplanen är körschemat för företaget, dvs hur arbetet ska bedrivas, oavsett om företaget är nystartat eller redan igång.
Läs Mer >>

PR & Marknadskommunikation

Effektiv PR gör att företaget får ett försprång i kundernas medvetande och i affärerna.
Effektiv PR leder snabbt till ökad kännedom och långsiktigt till ökade intäkter.
Läs Mer >>